Hopp til innhald

Wiktionary:Velkomen

Frå Wiktionary - den frie ordboka

Velkomen til Wiktionary! Wiktionary er ei fri ordbok bygd opp som ein wiki, nett som Wikipedia. Nynorsk Wiktionary er meint å innehalda definisjonar ikkje einast for nynorske ord, men for orda frå alle måla i verda. I oppslaga for det nynorske ordtilfanget er tanken at det skal finnast omsetjingar til dei andre måla. I oppslaga for alle måla skal det sameleis finnast lister med liketydingar og antonym, og noko om opphavet til ordet. I stilmanualen kan du sjå korleis oppsettet på sidene skal vera. Alternativt kan ein kopiera oppsettet på eksisterande sider om oppsettet her ser vitug ut.

Om ein har spørsmål om noko, kan ein freista spørja på Samfunnshuset her på Wiktionary; ein parallell til Samfunnshuset på Wikipedia. Sistnemnde har eit mykje høgare aktivitetsnivå, og det kan vera lettera å få kontakt her om ein meiner det skulle hasta.

Meir lesnad

[endre]