Hopp til innhald

Wiktionary:Stilmanual

Frå Wiktionary - den frie ordboka

I motsetning til Wikipedia, skal ein på Wiktionary fylgja eit gjennomført oppsett i alle oppslaga. Det kan vera lurt å sjå på eksistande oppslag for å eit inntrykk av koss ein sjølv skal setja opp nye oppslag.

Standardoppsettet[endre]

Under ser ein eit utval av moglege overskrifter/bolkar.

Døme[endre]

Eit fullgodt oppslag har ein eller fleire definisjonar og syner bøyinga til ordet:


==Nynorsk==

===Substantiv===
{{nn-sub-m1}}

# ein slags ting

Ynskjer ein å laga meir detaljerte oppslag med til dømes ordsoga og liketydingar, finst det fleire overskrifter og malar ein bør nytta:

==Språk==

===Ordsoge===
Frå {{opphav|opphavssrpåkkode|språkkode}} {{ord|opphavsordet|språk=opphavssrpåkkode}}.

===Andre former===
* [[form 1]]
* [[form 2]]
...
* [[form n]]

===Ordklasse===
{{bøy|språkkode|ordklasse|k=kjønn|bøygningstype 1|bøygnigsform 1|...|bøygningstype n|bøygningsform n}}
# tyding nr. 1
#: ''Døme på tyding nr. 1 i kursiv skrift som inneheld '''oppslagsordet'' i utheva form.''
# tyding nr. 2
#: ''Døme på tyding nr. 2.....''
...
# tyding nr. n
#: ''Døme på tyding nr. n....''

====Bøying====
{{bøyingsmalnamn}}

====Liketydingar ====
* {{tyding|tyding nr. 1}} [[liketyding 1]], [[liketyding 2]] osb.
* {{tyding|tyding nr. 2}} [[liketyding n]], ...
...
* {{tyding|tyding nr. n}} [[liketyding r]], ...

====Omsetjingar====
{{oms-topp|tyding}}
{{o|språkkode|omsetjing 1}}
{{o|..|omsetjing 2}}
...
{{o|..|omsetjing n}}
{{oms-midt}
{{o|..|omsetjing n+1}}
{{o|..|omsetjing n+2}}
...
{{o|..|omsetjing m}}
{{oms-botn}}

Skildringar[endre]

==Språk==

===Ordsoge===
Ordsoga (etymologien) til ordet. Kva ord/anna som er opphavet til oppslagsordet i den noverande forma.

===Andre former===
Her skal andre stavemåtar og ord av same opphavet og med same tydinga førast opp.

===Ordklasse===
Rett under overskrifta skal ein bøygningsmal, anten {{bøy}} (alle parametrane er valfrie) eller ein serskild mal, t.d. {{nn-sub-m1}}.

====Bøying====
I språk med eit større bøyingsverk kan ein plassera ein bøyingsmal her.

====Liketydingar ====
Liketydingar (synonym) til ordet, om dei finst.

====Omsetjingar====
Omsetjingar til andre språk.

Lenkjebruk[endre]

Ein kan laga lenkjer av dei orda som er dei mest relevante til å definera oppslagsordet, eller som kan trenga ei nærare skildring. Prøv å få til ein balanse slik at kvar definisjon har nokre lenkjer, utan at det vert so mange av dei at dei «slår kvarandre i hel». For meir, sjå Wiktionary:Korleis endre ei side.

Sjå òg[endre]