Wiktionary:Korleis byrja eit oppslag

Frå Wiktionary - den frie ordboka
Gå til: navigering, søk

Å byrja nye oppslag er måten Wiktionary veks på; tilfanget på nettstaden kjem berre frå brukarane.

Å Byrja eit nytt oppslag[endre]

Det finst to måtar å byrja nye oppslag på: anten byrjar ein ei heilt ny sida, eller ein brigdar på ei sida som finst frå før (éi einskild sida kan innehalda fleire oppslag).

For å koma til sida der ein ynskjer å byrja oppslaget, søkjer ein anten i søkjefeltet oppe til høgre eller fylgjer ei raud lenkja. Når ein er komen til målsida kan ein leggja inn oppslaget. Korleis ein skal setja det opp kan ein sjå i stilmanualen. Under fylgjer eit kort døme på korleis eit nytt oppslag kan sjå ut, for ordet båt:

==Nynorsk==

===Ordsoga===
Frå {{opph|non}} {{ord|bátr|språk=non}}.

===Substantiv===
{{nn-sub-m1}}

# [[farkost]] som vert nytta på [[vatn]]

Om det ikkje finst andre oppslag på sida, er det ikkje noko ein treng ta omsyn til. Finst det eitt eller fleire oppslag på sida, bør ein skilja dei ulike oppslaga åt med fire strekar, slik:

GAMALT OPPSLAG
----
NYTT OPPSLAG
----
GAMALT OPPSLAG

(med unnatak av at norske oppslag (nynorsk, bokmål og dialekt) skal øvst, skal ein òg sortera oppslaga alfabetisk etter namna på måla)

Når ein har skrive ferdig teksten, kan det vera lurt å trykkja på «Førehandsvis» for å finna ut korleis sida no vil sjå ut.

Kjelder[endre]

Det finst gode kjelder fritt tilgjengeleg på nett, mellom anna har ein: