Wiktionary:Ordtydingar

Frå Wiktionary - den frie ordboka

Tydingane til ulike ord som ein kan finna i wikiordboka.


Innhald: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


  • landsmål: oppføringar som har vore anten offisielle eller uoffisielle former i landsmålet, men som no er ute av den offisielle nynorskrettskrivinga. Sume av desse orda kan ein òg finna i moderne høgnorske tekstar.
  • unormert: visse ord eller stavemåtar som ikkje er oppførde i offisielle/vanlege ordlister.